ادبیات غربت در این کتاب منحصر به موضوع مهاجرت و جامعه میزبان نیست

به گزارش دیار سلمان، به گزارش خبرنگاران یک کاسه رنگ روی تابلوی زندگی ما پاشیده شده است. این تعبیری است که جان دوست برای زندگی در ایام کرونایی به کار می برد. نویسنده کتاب در چنگال کابوس می گوید این اولین روزنوشت من از واقعیت های روزمره زندگی است ولی قبلا در کتاب های دیگر مثل کوبانی از خاطرات و زندگی مردم و قوم خود گفته ام. جان دوست این سخنان را در نشست آنالیز کتاب در چنگال کابوس بیان نمود.

ادبیات غربت در این کتاب منحصر به موضوع مهاجرت و جامعه میزبان نیست

این نشست را گروه جامعه شناسی مردم مدار به صورت لایو در اینستاگرام تشکیل داد. در این نشست جان دوست نویسنده کتاب، فاروق نجم الدین مترجم کتاب و مریم کهنسال نودهی پژوهشگر فضاهای شهری در دانشگاه برلین حضور داشتند. گروه جامعه شناسی مردم مدار یکی از گروه های انجمن جامعه شناسی ایران است.

در ابتدای جلسه شهره مجمع دبیر گروه جامعه شناسی مردم مدار گفت: یکی از تعریف های جامعه شناسی مردم مدار شنیدن صدای افرادی بی صدای جامعه است. بنا به این تعریف جامعه شناسی باید صدای گروه های بی صدا باشد و یا امکانی فراهم کند که صدای این گروه ها شنیده گردد.

شهره مجمع گفت: به همین دلیل به سراغ کتاب در چنگال کابوس رفتیم زیرا این کتاب درباره شرایط مهاجران، گروه های قومی در اقلیت قرار گرفته و صدای انسان خاورمیانه ای است.

فاروق نجم الدین مترجم کتاب مطرح نمود: یکی از دلایل جذابیت این کتاب برای من پرداختن به جنبه های جامعه شناختی است. نویسنده در این کتاب از شرایط فرهنگی و اجتماعی کرد ها در سوریه سخن می گوید، از آداب و رسوم آنها و شیوه زندگی شان حرف می زند. او می گوید نویسنده در نخستین روزهای قرنطینه خود در آلمان به یاد این موضوع می افتد که این ایام مقارن با ایام برگزاری نوروز در میان اقوام کرد است و از جشن هایی یاد می نماید که نمودهای سوری آن را در شرایط بسیار خاصی برگزار می کردند. اهمیتش از این لحاظ بود که دولت مرکزی سوریه تا پیش از دهه 80 میلادی اجازه برگزاری این مراسم را به آنها نمی داد و آن را نوعی گرایش تجزیه طلبانه تلقی می کرد. به همین جهت نمودها به صورت مخفیانه این جشن را برگزار می کردند. حالا نویسنده بعد از سال های متمادی در آلمان دوباره به یاد نوروز می افتد که این بار به خاطر کرونا امکان برگزاری این جشن برای او وجود ندارد.

به گفته نجم الدین، وقتی خواننده این کتاب به این سطور می رسد با رسوم و شیوه زندگی نمودها بیشتر آشنا می گردد.

نجم الدین افزود: از این نکته ها در کتاب زیاد دیده می گردد و این یکی از جذابیت های کتاب است.

مترجم کتاب در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اهمیت دیگر کتاب برای من به خاطر جنبه های ادبی آن است. این کتابی نیست که مثل یک رمان دارای نقشه از پیش تعریف شده باشد و نویسنده بداند می خواهد از کجا آغاز کند و در کجا ختم کند. این کتاب روزنوشت هایی بی نقشه است که اتفاقات روز آن را پیش می برد.

او افزود: رویداد است که این کتاب را پیش می برد. به تعبیر مترجم این بداهه گویی است که کتاب را پیش می برد. پرداختن به جزییات، پیش رفتن کتاب با وقایع و رفت و آمد بین حال و گذشته از جذابیت های کتاب در چنگال کابوس است.

نجم الدین در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست شرح داد: مخاطب ایرانی از خواندن این کتاب لذت خواهد برد زیرا در این کتاب به مشابهت های فرهنگی و اجتماعی خود با سوری های کردتبار پی می برد. علاوه بر آن زندگی در ایام کرونایی جنبه مشترک همه انسان ها در شرایط کنونی است.

نجم الدین در این قسمت، این گفته نویسنده کتاب را نقل می نماید که می گوید: احساس می کنم در ایام کرونایی و دور باش- واژه ای که مترجم آن را به عنوان معادل فارسی قرنطینه به کار می برد- در حال غرق شدنم و دنبال پناهگاهی می گردم. به نظر مترجم کتاب این شرایطی است که ما هم با آن روبرو ایم و از این نظر کتاب برای مخاطب جذابیت دارد.

مریم کهنسال نودهی دیگر سخنران این نشست بود. وی گفت: در این کتاب سه مضمون مهم چارچوب اصلی کتاب را شکل داده اند. یکی ترس، دیگری غربت و مهاجرت و سومی افسردگی است. به نظر او، نویسنده در این کتاب به خوبی نشان می دهد که ترس و جست و جوی امنیت در زندگی انسان امروز نقش بسیار مهم دارد. ترس موجب می گردد اطاعت پذیری افزایش یابد و امنیت برای مردم از همه چیز مهم تر باشد.

کهنسال افزود که نویسنده در همان صفحات اول کتاب نشان می دهد که ترس، مردم را به رفتارهای گله وار سوق می دهد و آنها از هراس کمبود به قفسه های فروشگاه ها حمله ور می شوند تا سبدهای خود را از چیزهای مختلف پر نمایند و خود را از کمبود در امان نگه دارند.

او تاکید نمود: نویسنده این ترس را به ترس های عظیم تر اجتماعی و تاریخی پیوند می زند و در واکاوی ترس و تاثیر آن بر زندگی انسان خاور میانه ای به سراغ تاریخ و فرهنگ می رود و ریشه های آن را جست و جو می نماید.

مریم کهنسال نودهی در قسمت دوم سخنان خود گفت که مهاجرت و غربت مضمون دیگری است که در کتاب بیان شده است. نویسنده هم در کشور خود غریبه است چون از اقلیت های قومی است و هم در کشور آلمان که بیست سال است به آن مهاجرت نموده است.

او افزود: حتی نویسنده در بین افراد هم قوم خود یعنی نمودها هم احساس غربیگی و تنهایی می نماید. این احساس تنهایی در سطور مختلف کتاب بیان شده است و خواننده به خوبی احساس نویسنده را در می یابد. مضمون سوم در این کتاب، افسردگی است.

به گفته کهنسال نودهی، کرونا در روزهای نخست، زندگی را کند و از فرایند طبیعی خارج کرد. نویسنده در روزهای نخست از به هم خوردن این ریتم احساس افسردگی می نماید. او به جای این که به آینده فکر کند، گذشته ای را که از دست رفته است یادآور می گردد. به نوشته جان دوست ما در ایام کرونا به جای آن که به کارهایی که باید انجام دهیم، فکر کنیم به کارهایی فکر می کنیم که در گذشته انجام داده ایم. به کافه ای که رفته ایم، سفرهایی که داشته ایم و خلاصه به چیزهایی که داشتیم و اکنون به خاطر کرونا از دست داده ایم، فکر می کنیم. این حسرت با افسردگی همراه است و نویسنده به صراحت آن را بیان می نماید.

او در انتهای صحبت های خود شرح داد که نویسنده با چه شیوه هایی مجموعه خاطرات روزمره اش را از قالب روزنوشت صرف به یک اثر ادبی تبدیل نموده است.

در این نشست جان دوست نویسنده کتاب به زبان فارسی سخنانی را اعلام کرد. او در پاسخ به این پرسش که کدام یک از کتاب های خود را بیشتر دوست دارد، گفت کتاب میرنامه و سه گام تا رهایی به قلب من نزدیک تر است. جان دوست فارسی دیوان حافظ، سعدی، خیام و عطار را خوانده است و با ظرافت های این زبان آشناست. همین آشنایی شیوه سخن گفتن او را در این نشست جذاب کرد. از جان دوست چندین رمان به زبان فارسی ترجمه شده است. از جمله؛ میرنامه، سه گام تا رهایی، کوبانی و مارتین خوشبخت.

نجم الدین در بخش دوم از سخنان خود به این نکته اشاره نمود که ادبیات غربت در این کتاب منحصر به موضوع مهاجرت و جامعه میزبان یعنی اروپا نیست. نگرش جان دوست به عنوان یک روشنفکر منتقد به جامعه خودش، به نوبه خود تجلی نوعی از ادبیات غربت است که از قضا در این کتاب کاملا آشکار است.

جان دوست در این کتاب از محذوریت هایی سخن می گوید که جریانات سیاسی کرد برای او ایجاد نموده اند. به عنوان مثال نویسنده در همین کتاب از این موضوع یاد می نماید که او در یک مقطع زمانی از همکاری در یک کانال ماهواره ای کرد زبان در بروکسل اخراج شده است. دلیل اخراج او این بود که نویسنده با انتشار مقاله ای، از روش احزاب کرد سوریه در تقدیس رهبران خود و خصوصا عبد الله اوجلان انتقاد نموده بود. نویسنده در آن مقاله، این نوع تقدیس را چیزی شبیه تقدیس کیش شخصیت صدام حسین و دیگر رهبران تمامیت خواه دنیا عرب دانسته بود. بنابراین ما باید به مفهوم عامتر ادبیات غربت نیز توجه کنیم.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 11 بهمن 1399 بروزرسانی: 11 بهمن 1399 گردآورنده: salmandiar.ir شناسه مطلب: 1510

به "ادبیات غربت در این کتاب منحصر به موضوع مهاجرت و جامعه میزبان نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ادبیات غربت در این کتاب منحصر به موضوع مهاجرت و جامعه میزبان نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید